GenX onderstreept dat harde afspraken nodig zijn voor bescherming van onze drinkwaterbronnen
Terug 23 augustus 2017

GenX onderstreept dat harde afspraken nodig zijn voor bescherming van onze drinkwaterbronnen

Vewin vindt dat het nieuwe kabinet harde afspraken moet maken over de bescherming van onze drinkwaterbronnen. De aanwezigheid van hele kleine hoeveelheden GenX in het rivier- en drinkwater op een aantal plaatsen in ons land krijgt momenteel terecht veel aandacht. De kwaliteit van het drinkwater is absoluut niet in het geding, maar de lozing van GenX kan zo niet doorgaan. Dit onderstreept dat de overheid niet achterover kan leunen als het gaat om de bescherming van onze drinkwaterbronnen. Dat geldt zowel voor oppervlaktewater als grondwater en het gaat niet alleen om industriële lozingen, maar bijvoorbeeld ook om gewasbeschermingsmiddelen, mest en medicijnresten. De in 2016 door veel partijen getekende intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’ was een grote stap vooruit, maar veel wordt in deze verklaring overgelaten aan de goede wil en vrijwillige medewerking van de deelnemers. Om écht voortgang te boeken is meer nodig: harde afspraken over inzet, financiering en resultaten. Het nieuwe kabinet moet daarom de ambities en inzet op het vlak van bescherming van onze drinkwaterbronnen aanscherpen. Vewin heeft dat eerder bepleit in een brief aan de informateur en de fractievoorzitters van de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet

Lees de brief aan de informateur

Tags by dit artikel
Delen via: