Geneesmiddelenketen in kaart
Terug 27 mei 2015

Geneesmiddelenketen in kaart

Iedereen kan maatregelen nemen om geneesmiddelen in het milieu terug te dringen. Fabrikanten kunnen milieu informatie over hun producten publiek beschikbaar maken. Artsen kunnen minder of anders voorschrijven. De patiënt kan restanten van geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek. Het RIVM heeft de geneesmiddelenketen in kaart gebracht en vastgesteld waar maatregelen mogelijk zijn. Vewin ondersteunt de gezamenlijke aanpak om te medicijnresten in oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Wat niet in het water komt hoeft er ook niet uit
Resten van medicijnen die gebruikt worden door mensen en dieren komen via toilet, riool, sloten en bodem in het water terecht. Dit is een belasting voor het milieu en vraagt om een intensieve zuivering om deze resten weer uit het water te halen. Dat kan anders. Medicijnresten die niet in het water komen, hoeven er ook niet worden uitgehaald.

Gezamenlijk plan van aanpak verminderen medicijnresten
Samen met de waterschappen heeft Vewin een plan van aanpak gemaakt om de hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen. Dat kan alleen als iedereen mee doet, een ketenaanpak van medicijnproducent tot en met de gebruikers.

Bij de ketenaanpak geldt wat Vewin betreft het principe 'de vervuiler betaalt'. De kosten van zuivering mogen uiteindelijk niet bij de drinkwaterconsument terechtkomen.

De inventarisatie van het RIVM is gepresenteerd tijdens het eindsymposium van 'NoPills in the environment', een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten en waterschappen om vervuiling van water door medicijnresten te verminderen.

De eerste resultaten worden gebruikt voor een ketenakkoord dat wordt opgesteld tussen overheid, industrie en waterbeheerders.

Delen via: