Glyfosaat in Brussel op de agenda
Terug 14 september 2015

Glyfosaat in Brussel op de agenda

Op dinsdag 15 september wordt in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over het bezwaar Verlenging van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof glyfosaat behandeld. Inzet van deze resolutie is om de Europese Commissie op te roepen om de huidige toelating van glyfosaat en een groot aantal andere stoffen niet te verlengen vanwege de nadelige gevolgen ervan voor mens en natuur. De huidige toelating loopt tot 31 december 2015. De resolutie is ondertekend door een aantal Europarlementariƫrs, waaronder de Nederlandse Europarlementariƫr Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

Signaal tegen glyfosaat

De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat bijna 100 keer de norm overschreden in oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterproductie. Ook worden bestrijdingsmiddelen boven de drinkwaternorm aangetroffen in het grondwater. De doelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) zijn daarmee niet gehaald. De normoverschrijdingen van glyfosaat worden grotendeels veroorzaakt door chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Vewin is verheugd dat het Europees Parlement zich nu buigt over een signaal tegen glyfosaat gezien de nadelige gevolgen ervan voor mens en natuur. De drinkwaterbedrijven ondersteunen de resolutie omdat het halen van de KRW-doelen gebaat is bij een zo spoedig mogelijk verbod van het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw, juist ook op Europees niveau. Als de Milieucommissie deze resolutie verder brengt, wordt op een later moment in het Europees Parlement gestemd.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht