Goede bescherming van drinkwaterbronnen vereist duidelijke Omgevingswet

Terug 27 augustus 2012

Goede bescherming van drinkwaterbronnen vereist duidelijke Omgevingswet

Vewin organiseert 29 augustus het seminar ‘Beschermingsbeleid  drinkwater 3.0’ als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die het ministerie van I&M momenteel opstelt. De hoofdboodschap van Vewin aan het ministerie zal zijn: Behoud duidelijke normen en doelstellingen voor schone drinkwaterbronnen in de nieuwe Omgevingswet en maak de regelgeving eenvoudiger. Tijdens het seminar zullen de standpunten van de drinkwatersector met betrekking tot deze nieuwe wet verder worden vormgegeven.

Duidelijke kaders behouden
Met de Omgevingswet wil het ministerie zo’n 50 wetten samenvoegen. Met als doel: vereenvoudiging van wetgeving. Voor schone drinkwaterbronnen zijn duidelijke, wettelijke kaders voor bronbescherming van groot belang. Die zijn er al, in de vorm van de Waterwet en de Wet milieubeheer. Ook deze wetten zullen worden samengevoegd in de nieuwe Omgevingswet. Vewin wijst erop dat bij het samenvoegen de wettelijke kaders voor waterkwaliteit van de drinkwaterbronnen overeind moet blijven. In de Waterwet en de Wet milieubeheer staan namelijk duidelijke normen en doelstellingen voor de waterkwaliteit en -kwantiteit, de drinkwaterfunctie en –bescherming van de drinkwaterbronnen. Deze wettelijke kaders zijn nodig voor het garanderen van goede kwaliteit van de drinkwaterbronnen. 

Delen via: