Goede eerste stap: Europees chemicaliën-agentschap publiceert vergaande PFAS-restrictie
Terug 7 februari 2023

Goede eerste stap: Europees chemicaliën-agentschap publiceert vergaande PFAS-restrictie

Op 7 februari publiceerde ECHA, het Europees chemicaliën-agentschap, een restrictievoorstel voor een vergaand verbod van PFAS. Eerder diende Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen dit voorstel in. Het voorstel is een belangrijke stap in het proces naar een Europees verbod op PFAS. Tijdelijk (tot maximaal twaalf jaar) zijn nog derogaties mogelijk voor bepaalde toepassingen, maar op den duur moeten alle soorten PFAS verdwijnen. Geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen worden hiervan uitgezonderd. Vewin is blij met deze eerste stap want de drinkwatersector pleit al jaren voor een nationaal en Europees totaalverbod op PFAS. Dit voorstel komt daar dicht in de buurt. Het is echter zaak zoveel mogelijk te voorkomen dat het aantal derogaties en de duur ervan worden opgerekt. Dit om de bronnen voor drinkwater te kunnen beschermen. Bovendien blijft een strengere aanpak van lozingen binnen Nederland voor nu onverminderd urgent.

Alle soorten PFAS

Na de publicatie volgt een openbare raadpleging. Op basis van deze raadpleging volgt een advies van de Committee for Risk Assessment (RAC) en de Committee for Socio-economic Analysis (SEAC). Deze comités wegen zowel de risico’s voor het milieu af als de effecten op de samenleving. Daarna volgt een definitief voorstel van de Europese Commissie waar de lidstaten over stemmen. De lidstaten en het Europees Parlement moeten hier vervolgens nog een oordeel over vellen. Pas daarna treedt het verbod formeel in werking, waarschijnlijk dus na 2025. Het voorstel is zeer breed en omvat alle soorten PFAS. Uitzondering wordt gemaakt voor geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen die onder andere regelgeving vallen. Aangezien het verbod nog jaren op de tekentafel ligt, roept Vewin het kabinet op met spoed in Nederland lozingen van PFAS en het inzicht daarin op te pakken en aan te pakken. Meerdere fracties van de Tweede Kamer hebben dit vorige week ook aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd.
Tags by dit artikel
Delen via: