GroenLinks eist betere bescherming grondwaterreserves tegen mijnbouw
Terug 9 november 2018

GroenLinks eist betere bescherming grondwaterreserves tegen mijnbouw

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks heeft een motie ingediend om grondwaterreserves voor de drinkwatervoorziening beter te beschermen tegen risico's van mijnbouw. Zij roept op in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) mijnbouw uit te sluiten in en onder strategische en nationale grondwaterreserves voor de drinkwatervoorziening. Ook roept zij op om bij mijnbouwvergunningen permanente monitoring van de grondwaterkwaliteit voor te schrijven. Vewin staat achter deze motie.

Onmisbaar en onvervangbaar

Kröger wijst in de motie op het feit dat veilig en voldoende drinkwater nu en in de toekomst een absoluut onmisbaar en onvervangbaar maatschappelijk goed is en constateert dat de Structuurvisie Ondergrond de veiligheid van het drinkwater onvoldoende beschermt tegen de risico's van mijnbouwactiviteiten.

Functiescheiding en betere monitoring

Mijnbouw is risicovol voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Functiescheiding tussen mijnbouw en gebieden voor de drinkwatervoorziening moet daarom het uitgangspunt zijn. Dit is in STRONG maar gedeeltelijk geregeld. In STRONG worden grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en boringvrije zones wél, maar door provincies aangewezen intrekgebieden van waterwinningen en strategische en nationale grondwaterreserves níet uitgesloten voor mijnbouw. Mijnbouw vanaf de zijkant ónder de drinkwatergebieden wordt volgens STRONG eveneens toegestaan.

Verder kunnen boorputten voor mijnbouwactiviteiten lek raken. Dit is ook gebeurd bij bijvoorbeeld boorputten voor de zoutwinning waarbij dieselolie in het grondwater lekte gedurende enkele tientallen jaren. In mijnbouwwetvergunningen wordt nu geen monitoring van het diepe grondwater vereist. Op dit moment hoeven slechts ondiepe monitoringputten aangelegd te worden, gericht op het detecteren van verontreinigingen vanaf de oppervlakte. Vewin vindt dat de monitoringverplichtingen moeten worden aangescherpt omdat grondwater zeer kwetsbaar is en een eenmaal ontstane verontreiniging het grondwater voorgoed onbruikbaar kan maken voor de bereiding tot drinkwater. De staatssecretaris van IenW zegde in het debat toe dat ze in overleg met de minister van EZK deze week nog met een schriftelijke reactie zal komen op de motie.

Op 13 november stemt de Tweede Kamer over de motie.

Lees het standpunt van Vewin over mijnbouw en drinkwatervoorziening
Lees de motie van Kröger

Tags by dit artikel
Delen via: