Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet
Terug 1 mei 2015

Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet

De grondwater- en drinkwaterkwaliteit is beter beschermd door de uitbreiding van een aantal weigeringsgronden in de mijnbouwwet. De Tweede Kamer heeft op 28 april 2014 een amendement van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GL) aangenomen. Zo wordt het aantal weigeringsgronden voor vergunningen voor mijnbouwactiviteiten uitgebreid. Belangrijke maatschappelijke waarden zoals milieu en de noodzaak voor behoud van een goede grondwater- en drinkwaterkwaliteit zijn nieuwe weigeringsgronden bij de toetsing van mijnbouwexploratie en winningsvergunningen.

Het belang van milieu en natuurbescherming, veiligheid en volksgezondheid, waterwinning en de mogelijkheid van schade door bodembeweging bij de beoordeling van de vergunningaanvraag als weigeringsgrond is via het amendement geregeld. Bij milieu moeten dan alle relevante aspecten worden gewogen: landschappelijke waarden, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluid en stank. Uitgangspunt moet zijn dat de leefomgevingskwaliteit niet mag verslechteren.

Delen via: