​​​​​​Hans de Groene nieuwe directeur Vewin
Terug 22 november 2016

​​​​​​Hans de Groene nieuwe directeur Vewin

​Het Bestuur van Vewin heeft de heer drs. Hans de Groene benoemd tot directeur van Vewin per 1 februari 2017. De Groene (56 jaar) is de opvolger van mevrouw mr. Renée Bergkamp, die op 1 november 2016 de functie heeft aanvaard van provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Noord-Holland.

De rode draad in de loopbaan van Hans de Groene vormt zijn werk in de publieke sector. Bij het ministerie van Economische Zaken vervulde De Groene verschillende directiefuncties op het vlak van ruimtelijk economisch beleid en innovatiebeleid: tussen 2004 en 2011 was hij directeur Innovatie, tevens plv. directeur-generaal Ondernemen & Innovatie. Sinds 2011 is De Groene werkzaam als algemeen directeur van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Vewin is de vereniging van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. Vewin behartigt de belangen van haar leden. De lobby van de drinkwatersector is erop gericht de drinkwaterbedrijven in staat te stellen hun wettelijke taak uit te voeren, het leveren van veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het bureau van Vewin is gevestigd in Den Haag en Brussel. Kerntaak van het bureau is de collectieve belangenbehartiging van de sector, in afstemming met de leden. Vewin telt 22 medewerkers. De leden van Vewin zijn publieke ondernemingen met gemeenten en provincies als aandeelhouders. Deze ondernemingen leveren aan bijna 8 miljoen adressen drinkwater van zeer goede kwaliteit.

Foto: NWO

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht