Hans de Groene op NPO Radio1 over GenX
Terug 20 juli 2017

Hans de Groene op NPO Radio1 over GenX

In het Radioprogramma Dit is de Dag sprak Hans de Groene, directeur Vewin, met Kamerlid Cem Lacin (SP) en chemicus Marja Lamoree over de gevolgen van de lozingen van GenX voor het drinkwater in de omgeving van Dordrecht. De gevonden concentraties in het drinkwater zijn ver onder de richtwaarde die de overheid stelt als veiligheidsgrens voor betrouwbaar drinkwater, maar de concentraties moeten in de toekomst niet verder stijgen, want dan moeten de drinkwaterbedrijven kostbare extra zuiveringsstappen inbouwen om het drinkwater veilig te houden. Hans de Groene geeft in deze uitzending aan dat Vewin het daarom terecht vindt dat de vergunning van het bedrijf om GenX te lozen tegen het licht wordt gehouden. Ook stelt hij dat er bij vergunningverlening voor lozingen door het bevoegd gezag voortaan beter rekening gehouden moet worden met de effecten van een lozing op de bronnen van de drinkwatervoorziening en dat meer transparantie nodig is over de eigenschappen van stoffen die geloosd worden.

Klik hier voor de uitzending

Tags by dit artikel
Delen via: