ILT sluit convenant met PWN
Terug 10 april 2015

ILT sluit convenant met PWN

PWN en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben donderdag 2 april een convenant gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen. PWN is het tweede drinkwaterbedrijf dat een convenant met de ILT afsluit. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft eind oktober vorig jaar het eerste convenant met de ILT ondertekend.

Het convenant regelt hoe dit toezicht is geregeld en wat drinkwaterbedrijven en ILT van elkaar mogen verwachten. De ILT voert tijdens de looptijd van het convenant reality checks uit op de gemaakte afspraken. Zo wordt invulling gegeven aan het vertrouwen dat de basis is voor het convenant. Voordat het convenant werd gesloten, heeft PWN met ILT een uitgebreid toetsingstraject van ruim een jaar doorlopen.

Voordat een convenant met de ILT wordt ondertekend, doorloopt een drinkwaterbedrijf een uitgebreide toetsingstraject. Het drinkwaterbedrijf moet daarbij aantonen dat het zelf de wettelijke regels wil en kan naleven. Een voorwaarde is goede resultaten bij eerdere inspecties en het bedrijf moet aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. De naleving van de essentiële wet- en regelgeving moet geborgd zijn in het managementsysteem. Zo is een drinkwaterbedrijf in staat om zelf te controleren of zij daadwerkelijk voldoet.

Delen via: