ILT sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg
Terug 23 oktober 2014

ILT sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg

 

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 23 oktober een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen. WML is het eerste bedrijf in deze sector dat een convenant met de ILT afsluit.
 
Voordat het convenant werd ondertekend, heeft de ILT bij WML een uitgebreide toetsingstraject van ruim een jaar doorlopen. WML heeft aangetoond dat ze zelf de wettelijke regels wil en kan naleven. De naleving van de essentiële wet- en regelgeving is geborgd in hun managementsysteem. Hierdoor is WML in staat om zelf te controleren of zij daadwerkelijk voldoet.

 
Met dit convenant spreekt de ILT met WML af dat het bedrijf aan constante verbetering van het managementsysteem werkt en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving minimaliseert. WML toets zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen. De ILT beoordeelt met reality checks of WML hiertoe in staat is.  
 
WML is het drinkwaterbedrijf voor de provincie Limburg. Goede kwaliteit, constante levering van drinkwater en service voor de klanten staan centraal in het werk van WML. Het convenant dat de ILT en WML vandaag ondertekenen, is voor WML een belangrijke waardering voor de gedane investeringen in Internal Control door het drinkwaterbedrijf.
 
Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor de borging van essentiële wet- en regelgeving waar de ILT op toe ziet op orde zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de ILT afspraken over het toezicht op de naleving.
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht