IN MEMORIAM: Harmen Hoogeveen (1956-2012)

Terug 19 november 2012

IN MEMORIAM: Harmen Hoogeveen (1956-2012)

* 18-07-1956                                                                                                                         + 16-11-2012

                      IN MEMORIAM: Harmen Hoogeveen (1956-2012)

Wij ontvingen afgelopen vrijdag het intens droevige bericht dat, na een slopende ziekte, Harmen Hoogeveen, directeur Waterbedrijf Groningen en bestuurslid Vewin, is overleden. Harmen is 56 jaar geworden.

In de afgelopen acht jaar gaf Harmen Hoogeveen op inspirerende wijze en met veel elan leiding aan Waterbedrijf Groningen, een periode waarin dit bedrijf toegroeide naar een modern nutsbedrijf met een breed palet aan water gerelateerde diensten. Hij combineerde zijn niet geringe creatief vermogen met een gezonde dosis eigenzinnigheid. “Wij moeten altijd op zoek zijn en blijven naar toegevoegde waarde als het gaat om de waterbelangen in deze mooie regio”, was zijn credo. Dat standpunt heeft hij in de afgelopen jaren met verve uitgedragen, niet alleen richting zijn medewerkers, maar overal waar hij de kans kreeg.

Harmen was een voortrekker als het gaat om samenwerking. Hij zocht die met Waterbedrijf Evides bij de oprichting van de gezamenlijke industriewaterdochter North Water. Ook in de waterketen was hij de grote inspirator, die op vasthoudende wijze en met de oprichting van RioNoord, samenwerking zocht bij waterschappen en gemeenten om te komen tot een groot regionaal rioleringsbedrijf. En op het gebied van Water & Energie zag hij, in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, ook meerwaarde en kansen.

Bij Gemeente Waterleidingen Amsterdam was Harmen Hoogeveen van 1997 tot 2001 directeur bedrijfsvoering. Vanaf juni 2001 was hij interim directeur van de Waterdivisie van Delta NV en betrokken bij de voorbereidingen van “EVIDES” de fusie met Waterbedrijf Europoort. Hij was bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland verantwoordelijk voor de integratie van het WRK-personeel in Andijk in de productieorganisatie van PWN.
Bij de coöperatie Hydron was Harmen eindverantwoordelijk interim manager voor het dochterbedrijf Hydron-Advies&Diensten.

Harmen Hoogeveen volgde in Sneek het gymnasium en studeerde vervolgens aan de Technische Universiteit in Delft vliegtuigbouwkunde met de afstudeerrichting productietechniek en –organisatie. In het begin van de negentiger jaren studeerde hij cum laude af als Master of Business Administration (MBA) aan de Universiteit Twente.

Ook buiten het werk toonde Harmen Hoogeveen zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij was bestuurslid, medeoprichter en een groot ambassadeur van de Basic Water Needs foundation, een stichting die de ontwikkeling van drinkwatertechnologie voor de allerarmsten in deze wereld succesvol stimuleert.

Wij verliezen in Harmen Hoogeveen een warme persoonlijkheid en een bevlogen bestuurslid, die in de afgelopen jaren zijn tomeloze energie bijna onafgebroken aanwendde om de drinkwaterbelangen in te behartigen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden sterkte toe bij het verwerken  van dit verlies.

Theo Schmitz, Directeur Vewin

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht