Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening
Terug 18 september 2017

Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening

​Deze week debatteert de Tweede Kamer in een plenair debat over de lozing van gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours in het milieu. Dit is voor Vewin aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor de praktijk en risico’s van industriële lozingen in drinkwaterbronnen. Vewin pleit voor meer transparantie over te lozen stoffen en verbetering van beleid en uitvoering van vergunningverlening. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater verdient een betere bescherming.


Transparantie over stoffen voorkomt innamestops

De Minister van IenM heeft de ‘Structurele aanpak opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot bescherming drinkwaterbronnen’ aan de Kamer gestuurd. Ze geeft hierin aan dat ze de mogelijkheid onderzoekt om informatievoorziening over geloosde stoffen te verbeteren. Vewin is blij met dit voornemen, maar het moet concreet ingevuld worden. Momenteel treffen drinkwaterbedrijven nog te vaak stoffen aan bij hun innamepunt waarvan niet helder is wat voor soort stof het is, welke eigenschappen de stof heeft en wat de bron is. Zij zijn dan genoodzaakt de inname van water om drinkwater van te maken te stoppen. Ook moeten zij dan achterhalen wat de risico’s van de stof zijn en wat de mogelijkheden tot zuivering zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval bij GenX en pyrazool.


Bronaanpak

Aanpak bij de bron is veel effectiever want dit voorkomt risico’s en legt de kosten neer waar ze horen, bij de vervuiler zelf. Concreet betekent dit dat industriële bedrijven een actueel overzicht moeten bijhouden van stoffen die ze lozen, in welke hoeveelheden en combinaties. Daarnaast is het van belang dat bedrijven voortdurend hun afvalwater monitoren. Deze gegevens moeten worden gedeeld met de vergunningverlener en wanneer relevant met de drinkwaterbedrijven. Bij dreigende normoverschrijdingen kan dan tijdig ingegrepen worden.


Verbeter beleid en praktijk van vergunningverlening

Vewin vindt dat de praktijk van vergunningverlening beter kan en moet. Uit een rapport van Royal Haskoning DHV blijkt dat de rolverdeling van verschillende overheden onduidelijk is en dat bij betrokken instanties niet altijd voldoende capaciteit en kennis beschikbaar zijn. Het is van belang dat het ministerie en bevoegde gezagen voor deze punten een concreet verbeterplan maken.

Lees ook het Vewin-standpunt over de structurele aanpak opkomende stoffen

Tags by dit artikel
Delen via: