Internationale activiteiten drinkwaterbedrijven op 1 website: www.idwp.nl
Terug 17 april 2014

Internationale activiteiten drinkwaterbedrijven op 1 website: www.idwp.nl

​Vewin heeft vandaag de website www.idwp.nl gelanceerd, waar de internationale activiteiten van de Nederlandse drinkwaterbedrijven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn samengebracht. IDWP staat voor International Drinking Water Projects en de website is onder coördinatie van Vewin, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven, tot stand gekomen. Dagelijks delen Nederlandse drinkwaterbedrijven wereldwijd hun kennis om ook elders schoon drinkwater een vanzelfsprekendheid te laten zijn waar dat nog niet het geval is. De website biedt hiervan een real-time overzicht. Deze informatie wordt per land en per bedrijf weergegeven. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid delen de Nederlandse drinkwaterbedrijven dagelijks wereldwijd hun kennis en kunde, opgebouwd in 150 jaar drinkwatervoorziening. Nederlandse drinkwaterbedrijven stellen hun kennis en kunde beschikbaar, op plekken waar dit hard nodig is. Deze activiteiten leveren tegelijkertijd ook kennis op voor de drinkwaterbedrijven en maken de sector een aantrekkelijke  werkgever waar medewerkers hun competenties in het buitenland kunnen vergroten.
Drinkwaterbedrijven zijn al decennia actief in ontwikkelingslanden. In 2000 formuleerden de Verenigde Naties de Millennium Development Goals (MDG’s). Voor deze doelstelling zetten drinkwaterbedrijven zich in. Schoon drinkwater is echter nog steeds voor miljoenen mensen niet een vanzelfsprekendheid.

Over de projecten
De Nederlandse drinkwaterbedrijven werken veelal via Water Operators Partnerships (WOP’s) waarin langdurig wordt samengewerkt met lokale waterbedrijven. Doel van de projecten is te komen tot zelfstandig opererende bedrijven in ontwikkelingslanden die voldoende veilig drinkwater produceren en distribueren. Specifieke activiteiten zorgen voor: goed georganiseerde bedrijven, het trainen van het lokale management en het terugbrengen van lekverliezen; om zo de bedrijfsvoering van waterbedrijven in ontwikkelingslanden te verbeteren. Vaak wordt in publiek-private partnerschappen samengewerkt met (internationale) donoren en lokale waterbedrijven en overheden.

Drinkwaterwet
In de Drinkwaterwet is vastgelegd, dat drinkwaterbedrijven maximaal 1 procent van de omzet mogen besteden aan drinkwaterprojecten in het buitenland. De Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn in ongeveer 20 landen actief met 50 projecten.

Ga hier naar de website: www.idwp.nl

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht