Jaarverslag Vewin 2015 vastgesteld
Terug 6 juni 2016

Jaarverslag Vewin 2015 vastgesteld

Het jaarverslag van Vewin over het boekjaar 2015 is vastgesteld. In 2015 is, mede dankzij de inzet van Vewin, meer politieke aandacht gekomen voor waterkwaliteit. Voor de drinkwatersector die 24 uur per dag, 7 dagen in de week onberispelijk drinkwater aan consumenten en bedrijven levert, is dat van groot belang. Drinkwater is immers een eerste levensbehoefte en er is veel inspanning nodig om ook de komende generaties te voorzien van veilig, gezond, betaalbaar en lekker kraanwater.

Schone bronnen cruciaal
Nadat er jarenlang terecht veel aandacht is geweest voor waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma, is met het verschijnen van het Deltaplan Zoetwater in 2014, meer het accent komen te liggen op de beschikbaarheid van voldoende zoetwater. En dan is voldoende zoetwater één ding; het gaat ook om voldoende schoon water. Schone bronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater, zijn voor drinkwaterbedrijven cruciaal.

Natuurlijke partner door publiek-private vormgeving sector
Aangezien voor de verbetering van de waterkwaliteit de inspanning van velen nodig is, werkt Vewin nauw samen met de ketenpartners in het Bestuursakkoord Water: IenM, Rijkswaterstaat, IPO, VNG en UvW. Over de ontwikkelingen in deze samenwerking is in 2015 een speciale uitgave 'Waterkracht' verschenen. Daarin worden met name de best practices van de verschillende regio's in beeld gebracht. Dat er nog meer mogelijkheden zijn voor ketensamenwerking, bewijst de Kansenkaart Waterketen die Vewin, UvW en VNG eind 2015 aan de minister van IenM hebben aangeboden.

Naast de bestuurlijke partners werkt Vewin ook samen met tal van maatschappelijke partners, zoals natuurorganisaties, LTO, VNO-NCW, milieuorganisaties, netbeheerders etc.
Soms vindt die samenwerking gestructureerd plaats, zoals bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en bij WaterSpaarders, soms op ad hoc basis. Door de publiek-private vormgeving kan de drinkwatersector een natuurlijke partner zijn voor al die organisaties en instituties die een rol spelen bij de kerntaak van de drinkwaterbedrijven: het leveren van schoon, veilig, betrouwbaar, gezond, lekker én betaalbaar kraanwater, nu en in de toekomst.
 
Financiële situatie is gezond
De financiële situatie van Vewin is gezond. De begroting 2015 werd uitgevoerd binnen de kaders die in december 2014 waren vastgesteld en uit de reserves werden de afgesproken uitgaven bekostigd in het kader van het zogeheten European Water Innovation Fund (EWIF). De uitvoering van de begroting stond onder leiding van de directeur en werd door het Bestuur goedgekeurd.

Het jaarverslag is via deze link te lezen

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht