Jaarverslag Vewin 2016: Samenwerking cruciaal voor duurzame drinkwatervoorziening

Terug 9 juni 2017

Jaarverslag Vewin 2016: Samenwerking cruciaal voor duurzame drinkwatervoorziening

Het jaarverslag van Vewin over het boekjaar 2016 is vastgesteld.  2016 was voor Vewin een druk en effectief jaar. Het lukte Vewin goed om, in nauwe samenwerking met de Leden, het publieke belang van de drinkwatervoorziening bij de stakeholders, de ministeries en de politiek duidelijk op het netvlies te zetten. De grotere politieke aandacht voor waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, de bodem en ondergrond, bronbescherming en drinkwater als onderdeel van de vitale infrastructuur getuigt daarvan. Deze resultaten boekte Vewin in samenwerking met vele partijen en organisaties.

Centraal thema van het jaarverslag is samenwerking. De kwaliteit van de bronnen voor de drinkwatervoorziening is de verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Samenwerking is daarmee de sleutel tot borging van de waterkwaliteit nu en in de toekomst. Samenwerking ten behoeve van de kerntaak van de drinkwaterbedrijven: het leveren van schoon, veilig, betrouwbaar, gezond, lekker èn betaalbaar kraanwater.

Het jaarverslag is via deze link te lezen

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht