Kamerfracties kritisch over laag ambitieniveau implementatie Kaderrichtlijn Water
Terug 10 juni 2015

Kamerfracties kritisch over laag ambitieniveau implementatie Kaderrichtlijn Water

De fracties van PvdA en GroenLinks hebben staatssecretaris Mansveld (IenM) aangesproken op het kritische oordeel van de Europese Commissie met betrekking tot het lage ambitieniveau van Nederland bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit gebeurde in het schriftelijk overleg van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met betrekking tot de Europese Milieuraad van 15 juni a.s. Ook dringen deze fracties aan op meer onderzoek naar effectiviteit van bestaande maatregelen en het verbeteren van stroomgebiedbeheerplannen. Dit kan door in de stroomgebiedbeheerplannen de bronnen van chemische verontreiniging op te nemen en extra maatregelen te nemen rondom landbouwverontreiniging.

De staatssecretaris van IenM geeft in haar schriftelijke reactie geen helder antwoord op de vragen van PvdA en GroenLinks over hoe zij denkt over het ambitieniveau van Nederland. Ook gaat ze niet in op vragen over het ontbreken van Nederlands onderzoek. Doordat dit onderzoek ontbreekt kunnen de maatregelen en de effectiviteit ervan niet worden beoordeeld door de Europese Commissie.

Vewin heeft al eerder geconstateerd dat het momenteel niet transparant is welk pakket aan maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de KRW-doelen. Doordat monitoring, onderzoek en evaluatie uitblijven is het onduidelijk op welke termijn en hoe Nederland de KRW-doelen wel denkt te halen. Bovendien zou het meten van de effectiviteit van maatregelen gebaat zijn bij een totaaloverzicht van al genomen maatregelen en inspanningen die Nederland onderneemt om de KRW-doelen te behalen. De Europese Commissie kan dan een juiste beoordeling maken op basis van feiten die worden ondersteund door grondig en volledig onderzoek en transparantie.

Vewin heeft al eerder bericht over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, klik hier.

Voor de vragen en antwoorden van het schriftelijk overleg tussen de vaste Kamercommissie – en de staatssecretaris van IenM zie:

de vragen: klik hier en de beantwoording: klik hier

Delen via: