Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening staat voorop
Terug 1 november 2016

Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening staat voorop

​​Onder leiding van minister Schultz van IenM is er een overeenkomst bereikt over de invulling van het Kustpact. Vewin is blij dat de bescherming van de drinkwatervoorziening en de natuur randvoorwaardelijk is in het voorlopige Kustpact zoals dat er nu ligt, maar houdt de vinger aan de pols bij de regionale uitwerking van het pact.
In het Kustpact zijn afspraken gemaakt tussen Provincies, gemeenten, waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Friesland, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ANWB, StrandNederland, NBTC, Staatsbosbeheer en de drinkwaterbedrijven. Het Kustpact heeft als doel de gezamenlijke waarden van de kust te erkennen, bestuurlijke intenties uit te spreken en afspraken te maken over wat nodig is voor het behoud en de ontwikkeling van de kust. In het Kustpact is bepaald in welke delen van de kust geen nieuwe bebouwing is toegestaan en waar dat onder bepaalde voorwaarden wel mag.

Drinkwatervoorziening randvoorwaardelijk
De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan minimaal 6 miljoen burgers in Nederland. Voor de drinkwatervoorziening en voor de natuur is het van belang in het kustgebied bebouwing niet toe te staan op terreinen gerelateerd aan de drinkwatervoorziening. De drinkwatervoorziening is een publieke taak en nationaal belang verdient daarom nationale bescherming. Drinkwaterbedrijven zijn en blijven een krachtige beschermer van de natuur in het duingebied; zij beheren 45% van alle duingebieden in Nederland. De nationale belangen waterveiligheid, drinkwatervoorziening en natuur zijn nu als randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen en bouwplannen opgenomen in het Kustpact.

Tags by dit artikel
Delen via: