Maak Omgevingswet drinkwaterproof

Terug 11 juli 2013

Maak Omgevingswet drinkwaterproof

Bescherming van drinkwaterbronnen. Daar moet in de nieuwe Omgevingswet de focus op liggen. Dat is hierin echter onvoldoende vastgelegd. Dit concludeert Vewin aan de vooravond van de bespreking van de Omgevingswet in de Ministerraad (vrijdag 12 juli). Vewin vindt het  van belang, dat in de Omgevingswet wordt vastgelegd, dat waterbedrijven worden betrokken als drinkwater  onderwerpen aan de orde zijn. Nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in de Omgevingswet moeten worden vastgelegd in overeenstemming met de normen van de Drinkwaterwet.

Drinkwaterbescherming voorop
In de nieuwe wet moet worden geregeld, dat drinkwaterbedrijven  bij de voorbereiding van visies, plannen, programma’s en verordeningen worden betrokken. Een adviesrecht voor publieke drinkwaterbedrijven.

Normering
Nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodemkwaliteit in de Omgevingswet moeten worden vastgelegd in overeenstemming met de normen van de Drinkwaterwet.  Bescherming van drinkwaterbronnen en opstelling van deze nationale normen is een Rijkstaak.

Verkort proceduretermijnen gedoogplicht
Bij de aanleg van drinkwaterleidingen wordt toestemming gevraagd bij de eigenaar van de grond. Hier geldt een gedoogplicht. Mocht de eigenaar echter weigeren dit toe te staan, dan kan een rechterlijke procedure worden gestart. Deze neemt maximaal anderhalf jaar in beslag.  Dit vindt Vewin te lang en de procedure moet worden verkort.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht