Medicijnen: voorkomen is beter dan genezen
Terug 28 januari 2014

Medicijnen: voorkomen is beter dan genezen

Wanneer wij medicijnen gebruiken komen resten daarvan via het toilet in het oppervlaktewater. Een belangrijke waterbron waar drinkwaterbedrijven drinkwater van maken. In oppervlaktewater worden regelmatig hoge concentraties medicijnresten gemeten. Drinkwaterbedrijven zuiveren het water zodat het drinkwater zonder risico kan worden gedronken. Maar ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen, wat niet in de drinkwaterbron komt hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

We moeten zo veel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in drinkwaterbronnen komen. De drinkwatersector pleit daarom, samen met de Unie van Waterschappen, voor een aanpak bij de bron. Daarbij moeten alle partijen die een rol spelen betrokken worden: van farmaceutische industrie, via arts, apotheker en zorginstelling tot en met de gebruiker. Zowel bij het produceren, het voorschrijven als het gebruik van medicijnen kan een bijdrage worden geleverd om het oppervlaktewater minder te vervuilen. Door bijvoorbeeld bij het maken van medicijnen minder milieubelastende stoffen te gebruiken of bij het voorschrijven te kiezen voor het medicijn met de minste belasting voor drinkwaterbronnen. Uiteraard alleen wanneer dit medisch verantwoord is. Zorginstellingen kunnen bijdragen door afvalwater te zuiveren voor het in het riool verdwijnt. En gebruikers van medicijnen moeten hun overbodige medicijnen teruggeven aan de apotheek en niet door het toilet spoelen.

Naast deze ketenaanpak kunnen ook regelgeving en normen een bijdrage leveren. Zo stelt Vewin voor om voor bepaalde medicijnen - die vaak worden aangetroffen in oppervlaktewater - normen op te stellen. Bij overschrijding kan de overheid de veroorzakers aanspreken zodat zij maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Daarbij moet het principe 'de vervuiler betaalt' gelden, want de watergebruiker mag hier niet voor opdraaien. Tot slot moet de Nederlandse regering zich inzetten voor Europese regelgeving. Want medicijnresten in de Rijn en de Maas, afkomstig uit Duitsland, België en Frankrijk, stoppen niet bij de grens.

Tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over geneesmiddelen en waterkwaliteit zullen Martien den Blanken (directeur PWN) en Lieve Declercq (directeur Vitens) het standpunt van de drink-watersector naar voren brengen. Dit gesprek vindt plaats op donderdag 30 januari a.s. om 14.00 uur.

Delen via: