Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5
Terug 22 december 2016

Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5

Onze nieuwe Waterspiegel is verschenen waarin het onderwerp medicijnresten uitgebreid aan bod komt.
Het openingsartikel gaat in op de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Minister Schultz van IenM tekende samen met overheden en maatschappelijke partners een verklaring om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. In het artikel over deze Delta-aanpak is ook een actietabel met prioriteiten en acties afgedrukt die relevant zijn voor de drinkwatersector.

Dossier Medicijnresten uit water

Het dossier Medicijnresten uit water in Waterspiegel trapt af met de ins en outs van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water. Meer dan tien jaar geleden bleek dat er in het oppervlaktewater medicijnresten werden aangetroffen en dit onderwerp is steeds meer in de belangstelling gekomen. Enkele best practices in het artikel tonen welke (innovatieve) initiatieven er in het land worden ontplooid om medicijnresten in oppervlaktewater terug te dringen.
Onderzoeker Caroline Moermond van het RIVM licht toe waarom zij bezorgd is over medicijnresten in het milieu. Ondanks dat de drinkwaterkwaliteit momenteel niet in het geding is, kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen in de toekomst onder druk komen te staan. Moermond gaat in op de effecten van geneesmiddelen op waterorganismen en brengt ook diergeneesmiddelen ter sprake.
Carla Chiaretti van EurEau, de Europese koepel voor de drinkwatersector, sluit het speciale dossier medicijnresten in Waterspiegel af. Zij doet een dringende oproep aan de Europese Commissie om te komen met een Europese aanpak van medicijnresten in water.

Cyber security, veeteelt, bodemverontreiniging, rioolbeheer

Enkele andere artikelen in Waterspiegel tonen maar weer eens de veelheid aan aspecten waar de drinkwatersector mee te maken heeft.
Patricia Zorko, directeur Cyber Security ministerie VenJ legt uit waarom samenwerking bij het tegengaan van cyber security van vitaal belang is. Hierbij komt ook de wettelijke meldplicht ICT-inbreuken aan bod.
'Verduurzaming is de enige weg voorwaarts voor de veehouderij.' stelt Ed Nijpels, voorzitter van SER-commissie Duurzame Veehouderij, in een interview over de gewenste versnelling van de verduurzaming en de rol van waterkwaliteit daarbij.
Wat er nodig is en wie er betrokken zijn bij het opruimen van bodemverontreinigingen wordt toegelicht door Corné Nijburg, programmamanager van het Uitvoeringsprogramma voor het Convenant Bodem en Ondergrond.
In ons laatste deel over inspirerende voorbeelden van samenwerking in de waterketen staat deze keer rioolbeheer in de gemeente Noodwijkerhout in de schijnwerpers. Aan het woord komen Wim Drossaert, algemeen directeur Dunea, hoogheemraad Rijnland Jeroen Haan en Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout.

Lees de nieuwe Waterspiegel

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht