Mestvisie kabinet moet KRW-doelen dichterbij brengen

Terug 1 december 2011

Mestvisie kabinet moet KRW-doelen dichterbij brengen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretarissen Bleker (EL&I) en Atsma (I&M) over het mestbeleid. Mest veroorzaakt onder meer verhoging van het nitraatgehalte in het grondwater. In een groot deel van Nederland is de concentratie van nitraat in het grondwater nog te hoog. Vewin pleit voor bescherming van de drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de EU-lidstaten de nitraatconcentratie in grondwatergebieden waar drinkwater wordt gewonnen te verminderen. Volgens EU-beleid moet de gemiddelde nitraatconcentratie in alle KRW grondwatergebieden onder de 50 mg/l komen te liggen.

Nederland voldoet niet aan deze norm. De door het kabinet voorgestelde handhaving van de huidige gebruiksnormen voor mest zal hierin geen verbetering brengen. Vewin vindt dat de mestvisie van het kabinet moet aansluiten op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Verdere verduurzaming van het agrarisch mestgebruik is van belang. Dit is noodzakelijk om drinkwaterbronnen te beschermen.

Meer informatie over het Vewin-standpunt kunt u nalezen in ons position paper.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht