Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij burgemeesters
Terug 25 maart 2015

Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij burgemeesters

In de nieuwste editie van Het Burgemeestersblad staat een artikel over de mindmap drinkwaterincidenten.

Vewin heeft samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het CrisisSupportTeam de mindmap Drinkwater ontwikkeld. Bij drinkwaterincidenten zijn veel partijen betrokken en in een crisissituatie kan het ingewikkeld zijn het overzicht te behouden. De mindmap drinkwaterincidenten is gemaakt om een burgemeester die te maken krijgt met een drinkwaterincident in één oogopslag duidelijkheid te geven hoe het krachtenveld eruit ziet. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de openbare orde bij de distributiepunten voor nooddrinkwater? Wie zorgt voor de doorlevering van nooddrinkwater naar minder-valide afnemers? Wie geeft nu eigenlijk een kookadvies af? Uitval van drinkwater betekent in een groot aantal gevallen ook uitval van bluswater, staat dat op het netvlies?

Met deze mindmap wordt in een crisisoverleg de brij aan informatie inzichtelijk gemaakt, voor zowel burgemeester, voorzitters van de veiligheidsregio's maar ook voor drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hiermee werkt de mindmap meteen als een checklist om te kijken of alle aspecten van het incident of de crisis zijn langsgelopen. Maar de mindmap kan uiteraard ook gebruikt worden bij crisisoefeningen en bij het maken van samenwerkingsafspraken.

Klik hier voor het artikel in het Burgemeestersblad.

Delen via: