​​​Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt Handboek Omgevingswet drinkwatervoorziening
Terug 15 december 2017

​​​Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt Handboek Omgevingswet drinkwatervoorziening

Op 13 december ontving minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) van Riksta Zwart (bestuurder Vewin) het Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Vewin heeft dit handboek opgesteld om drinkwaterbedrijven en overheden te ondersteunen bij het omgaan met de Omgevingswet in de praktijk.

Veiligstellen drinkwatervoorziening

De Omgevingswet treedt naar verwachting begin 2021 in werking, inclusief de daarbij horende uitvoeringsregelgeving. Wat gaat dit nieuwe stelsel betekenen voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening? Wat verandert er, welke instrumenten zijn beschikbaar en welk bestuursorgaan gaat over welk onderwerp?
In het handboek staat het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening centraal. Het is gericht op het samenwerken aan de bescherming van bronnen voor de drinkwatervoorziening (grond- en oppervlaktewater) en infrastructuur. Zwart: 'Het handboek is een belangrijk document dat door alle partijen goed gebruikt kan worden. De uitgangspunten van de Omgevingswet zoals decentralisatie maken duidelijk dat samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en infrastructuur nog belangrijker wordt."

Wettelijke zorgplicht

Drinkwaterbedrijven zorgen voor de openbare drinkwatervoorziening in hun distributiegebied. De levering van drinkwater is een publieke taak op grond van de wet. Overheden dragen op grond van de Drinkwaterwet, Kaderrichtlijn Water en de Omgevingswet zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Waterbedrijven en overheden moeten dus samen bekijken of er voldoende grond- en oppervlaktewater beschikbaar is (met provincies/waterbeheerders) dat van goede kwaliteit is. Samen met gemeenten moet bekeken worden of de infrastructuur van de drinkwatertransportleidingen goed wordt beschermd. Waterbedrijven zitten samen met provincies om de tafel om drinkwater en natuurbeheer te stimuleren.

Meer samenwerking

De komst van de Omgevingswet vraagt van de drinkwaterbedrijven meer samenwerking met overheden. Medewerkers van de overheid dienen zich ervan bewust te zijn dat het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening een overheidstaak is. Instrumenten van de Omgevingswet zoals omgevingsplannen, visies en verordeningen, kunnen daarbij helpen. Het handboek biedt voor waterbedrijven en overheden een gemeenschappelijk kader van waaruit gewerkt kan worden. Het bevat onder meer een checklist met onderwerpen die in de gesprekken aan de orde zouden kunnen komen voor het realiseren van een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.

Download het Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht