Ministerie van Infrastructuur en Milieu bezoekt drinkwatersector

Terug 6 maart 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu bezoekt drinkwatersector

Namens de drinkwaterbedrijven en Vewin ontving PWN een delegatie van I&M medewerkers op twee van haar waterzuiveringslocaties. Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kregen maandag 5 maart de mogelijkheid om nader kennis te maken met de Nederlandse drinkwatersector.

 
Op initiatief van Ruud Cino, hoofd Bodem en Ondergrond binnen de DG Ruimte en Water, organiseerden Vewin en PWN de bedrijfsbezoeken, bedoeld om met de betrokken ambtenaren te spreken over actuele thema’s en doelstellingen van drinkwaterbedrijven. Vewin-directeur Theo Schmitz verwelkomde de groep met een schets van de ontwikkelingen binnen de drinkwatersector door de jaren heen, en de aandachtspunten voor de toekomst. Arjen Frentz, Manager Belangenbehartiging van Vewin en twee stuurgroepsecretarissen, Rob Eijsink en Sabine Gielens, presenteerden actuele dossiers die zij behartigen uit naam van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, gerelateerd aan wet- en regelgeving, nationale -en internationale trends, toenemende bureaucratische – en ruimtelijke druk en risicobeheersing. 

Directeur van PWN, Martien den Blanken, gaf verdere toelichting op doelen van PWN en er was tijd voor vragenrondes. Cino omschreef deze kennismaking als verhelderend. “We zijn jullie zeer erkentelijk voor deze inkijk in de sector. Het was voor ons goed om te zien welke mensen hier werken, welke doelen zij nastreven, hoe innovaties worden toegepast. Dit draagt bij aan onze kennis, en gevoel voor verhoudingen.” 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht