Motie aangenomen om fracking naar gas op te schorten
Terug 30 oktober 2015

Motie aangenomen om fracking naar gas op te schorten

De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die eist om alle fracking-activiteiten bij gaswinning op te schorten. Dit in afwachting van het door minister Kamp toegezegde onderzoek naar de risico’s daarvan voor het grondwater en in afwachting van de wijziging van de Mijnbouwwet. Fracken is gas vrijmaken uit gesteenten door onder hoge druk water en chemicaliën in de ondergrond te spuiten.

Aanleiding is onder andere de overweging dat de regering heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de huidige toepassing van fracken in Nederland en naar de borging van veiligheid en de grondwaterkwaliteit.

De motie van CDA-Kamerlid Agnes Mulder die dinsdag ter stemming kwam werd mede ingediend door Eric Smaling (SP), Stientje van Veldhoven (D66) , Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie). De motie kreeg een meerderheid door steun van coalitiepartij PvdA.

Vewin vindt het een goede zaak dat deze motie is aangenomen. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de risico’s van het fracken en ontbreekt het aan wettelijke mogelijkheden om deze activiteit goed te reguleren. Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Het is essentieel dat dit grondwater ook voor de langere termijn veilig en betrouwbaar blijft. Het voorzorgprincipe moet daarom centraal staan en daarom is het verstandig de uitkomsten van het onderzoek eerst af te wachten voordat er gefrackt wordt. ​

Delen via: