Motie aangenomen om schaliegas uit te sluiten
Terug 9 maart 2016

Motie aangenomen om schaliegas uit te sluiten

​De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die in de structuurvisie ondergrond het winnen van schaliegas op land wil uitsluiten. Die uitsluiting zou in ieder geval moeten gelden voor de looptijd van het huidige Energieakkoord tot 2023.

Op dit moment geldt de uitsluiting van de schaliegas-optie slechts tot het einde van deze kabinetsperiode in 2017. De indieners van de motie stelden in hun overwegingen bij de motie vast dat de regering voornemens was ruimte te willen laten voor schaliegaswinning in de structuurvisie ondergrond. Volgens de indieners van de motie laat dit onzekerheid ontstaan over de winning van schaliegas in delen van Nederland en leidt dit tot zorgen bij onder andere provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. De motie is opgesteld door Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66), en mede ondertekend door Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Eric Smaling (SP), Marianne Thieme (PvdD) en Reinette Klever (PVV). Doordat ook coalitiepartner PvdA voor de motie stemde, heeft de motie een meerderheid gehaald.

Vewin vindt het een goede zaak dat deze motie is aangenomen. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de risico’s van het winnen van schaliegas voor het grondwater en ontbreekt het aan wettelijke mogelijkheden om deze activiteit goed te reguleren. Om deze reden wordt daarom vanuit KWR Watercycle Research Institute en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) nog onderzoek verricht naar de risico’s van schaliegas.

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Het is noodzakelijk dat dit grondwater ook voor de langere termijn veilig en betrouwbaar blijft. Het voorzorgprincipe moet daarom centraal staan bij de beoordeling van mijnbouwactiviteiten. Daarom is het verstandig het moratorium te verlengen. ​ De drinkwatersector wil in ieder geval dat schaliegaswinning uitgesloten wordt in en onder álle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn. Ook moeten er in de andere gebieden voldoende garanties zijn om te voorkomen dat grondwater of oppervlaktewater wordt verontreinigd.

Klik hier voor het Vewin schaliegasdossier

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht