Motie aangenomen om verzilting tegen te gaan
Terug 22 september 2015

Motie aangenomen om verzilting tegen te gaan

De Tweede Kamer heeft vandaag besloten dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen niet door verzilting achteruit mag gaan. De kamer heeft een motie aangenomen die ervoor zorgt dat verzilting van innamepunten voor drinkwaterproductie niet boven de norm mag komen. Vewin vindt het een goede zaak dat er voldoende zoet water aanwezig blijft voor de drinkwaterproductie.

Het Tweede Kamerlid Geurts (CDA) wil duidelijkheid voor de drinkwaterbedrijven met betrekking tot verzilting. De drinkwatervoorziening is in de deltabeslissing Zoetwater benoemd als cruciale functie die beschermd moet worden. De klimaatverandering en ingrepen in het watersysteem hebben effecten op de verzilting van de innamepunten voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven moeten voor de juiste investeringsbeslissingen duidelijkheid hebben over de zoutconcentratie bij de innamepunten op de lange termijn. De aangenomen motie vraagt het kabinet dan ook om de voorspelde verzilting boven de wettelijke norm van 150 mg per liter bij innamepunten voor de drinkwatervoorziening aan de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal te voorkomen. Dat kan onder meer door juiste waterverdeling met behulp van onder andere stuwen en sluizen.

De motie van de Tweede Kamerleden Jacobi (PvdA) en Hachchi (D66) om richting te geven aan het Deltaplan Zoetwater en Waterkwaliteit is aangehouden. Ook willen Jacobi en Hachchi dat de regering de doelen uit de Natuurambitie Grote Wateren vertaalt in concrete acties. Deze motie is aangenomen.

​​

Delen via: