Motto Europese Commissie voor 2012: Elan voor concreet resultaat

Terug 13 december 2011

Motto Europese Commissie voor 2012: Elan voor concreet resultaat

Onder het motto “Een nieuw Europees elan omzetten in tastbare resultaten” heeft de Europese commissie medio november haar werkprogramma 2012 uitgebracht. Topprioriteit voor de Europese Commissie is het stimuleren van de groei én de werkgelegenheid: een duurzaam en vlot economisch herstel dat nieuwe banen oplevert. De Europese Commissie stelt in haar werkprogramma de twee strategieën “efficiënt omgaan met hulpbronnen” en “een koolstofarme economie” centraal. Groene technologische vernieuwing en het versterken van de kennis- en innovatiebasis zijn hierin key. Voor het Vewin-programma “Water Technology & Green Economy” geeft het een helder kader van de discussies die in 2012 in Europa de boventoon gaan voeren en waar de drinkwatersector uitstekend haar bijdrage aan kan leveren. Nederlands drinkwater is wereldwijd van topkwaliteit: gezond, smaakvol én goed betaalbaar. Door continue te investeren in een brede kennis en technologiebasis hebben de drinkwaterbedrijven dit gerealiseerd. Een uitstekende positie om bij te dragen aan het uitbouwen van de Europese green economy. 2012 wordt daarbij ook het jaar van het water.
Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht