Nationale en internationale waterthema’s in Waterspiegel 3

Terug 22 juli 2013

Nationale en internationale waterthema’s in Waterspiegel 3

In de vandaag gepubliceerde Waterspiegel 3 besteedt Vewin aandacht aan nationale en internationale water gerelateerde onderwerpen. Aan het woord komen onder andere Maarten Smits (Deltares), Janez Potočnik (EU commissaris Milieu), André Bosman (Tweede Kamerlid, VVD) en Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Droogte zoals in Afrika ook in Nederland
“Achteruitgang van de waterkwaliteit in een land als Afrika gaat hand in hand met verdroging. Ook in Nederland gaat dat komen.” Aan het woord Maarten Smits, directeur Deltares. Alhoewel Nederland nu nog beschikt over voldoende water, kan klimaatverandering dit in de toekomst het tij doen keren. Met als gevolg, dat water schaarser wordt en bronnen verzilten. Smits besluit: “Een veelbelovend initiatief is Water Nexus, een project waarin wij onder het motto ‘Zout waar het kan, zoet waar het moet’ kijken naar het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid.”

Bezorgd over risico’s van farmaceutische stoffen in het milieu
Janez Potočnik (EU commissaris Milieu) is net als de drinkwatersector bezorgd over risico’s van farmaceutische stoffen in het (water)milieu. Recent heeft het Parlement drie farmaceutische stoffen uit de prioritaire stoffenrichtlijn geschrapt. Potočnik: “De onderhandelingen hebben niet geleid tot de proactieve standpunten waarop ik hoopte. We hebben echter erkenning gekregen voor de risico’s van deze stoffen en erkenning van de noodzaak om gegevens te verzamelen.” Verder in het artikel gaat Potočnik in op de verduurzaming van de EU landbouw en het de-vervuiler-betaalt-principe.

Waterkwaliteit en zoetwater hoger op de agenda
Ook André Bosman houdt zich volop bezig met het thema water. Maar dan in Nederland als Tweede Kamerlid en waterwoordvoerder van de VVD: “De onderwerpen ‘kwaliteit van water’ en met name ‘zoetwater’ mogen van mij wel wat hoger op de agenda.” Als voorbeeld noemt hij het onderwerp Schaliegas: "De veiligheid van de drinkwatervoorziening staat wat ons betreft bovenaan." Verder gaat Bosman in het artikel in op de Omgevingswet en het niet privatiseren van de Nederlandse drinkwatersector.

‘Nederland moet weerbaarder’
Een heel andere veiligheid, maar net zo belangrijk, is de bescherming tegen terrorisme en Cyber Security. Aan het woord Dick Schoof (NCTV): “Onze samenleving en economie zijn kwetsbaar door de  toenemende afhankelijkheid van ICT. Cybercriminaliteit en digitale spionage zijn grote bedreigingen. Veiligheid moet een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsstrategie.” Hij vervolgt: “Een initiatief zoals de SCADA-benchmarks van de drinkwaterbedrijven is een goede stap.“ Verder in het artikel gaat Schoof onder andere in op de samenwerking tussen vitale sectoren en veiligheidsregio’s.

Andere onderwerpen
Verder in Waterspiegel 3 aandacht voor het open huis van Vewin, het parlementaire bezoek aan de drinkwatersector op de productielocatie Scheveningen van Dunea Duin & Water en komt Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe, aan het woord.

Klik hier om Waterspiegel 3 te lezen

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht