Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling
Terug 20 mei 2015

Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling

De Europese Commissie heeft in een mededeling voor Nederland vastgesteld dat het de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald heeft. Watervervuiling komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.
In 2000 is op Europees niveau de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld met daarin eisen en normen voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De KRW stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in 2015 ‘een goede toestand’ hebben bereikt. De Europese Lidstaten moesten voor 2015 aan die normen voldoen. Hoe ze de KRW-normen willen bereiken mogen de lidstaten zelf bepalen.

Europese Commissie: landbouwsector belangrijkste bron van verontreiniging
In Nederland is de landbouwsector de belangrijkste bron van diffuse verontreiniging. De Europese Commissie komt tot deze conclusie in haar voortgangsmededeling over de implementatie van de KRW in Nederland. De landbouw vormt een grote oorzaak van het niet halen van de gewenste waterkwaliteit in 2015, wat vooral komt door vervuiling door mest en bestrijdingsmiddelen.

Extra maatregelen nodig om waterverontreiniging te stoppen
De basismaatregelen in de Stroomgebieden blijken niet effectief genoeg om de gewenste waterkwaliteit in bijvoorbeeld rivieren te realiseren. Volgens de Europese Commissie moet er daarom in de Nederlandse Stroomgebiedbeheerplannen een heldere strategie komen rondom het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het moet voor de landbouwbedrijven expliciet duidelijk worden aan welke maatregelen ze zich moeten houden, welke stappen er nog genomen moeten worden en hoe aanvullende maatregelen worden gefinancierd.

Al eerder berichtte Vewin over de standpunten van de Europese Commissie met betrekking tot de waterkwaliteit in Nederland.

Klik hier voor de originele stukken van de Europese Commissie.

Klik hier voor het Vewin position paper "Mededeling implementatie Kaderrichtlijn Water (KRW)"

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht