Neem drinkwaterbeheerkwesties op in de Stroomgebiedbeheerplannen (KRW)

Terug 21 maart 2013

Neem drinkwaterbeheerkwesties op in de Stroomgebiedbeheerplannen (KRW)

Vewin vindt het van groot belang dat drinkwaterbeheerkwesties (problemen met waterkwaliteit van drinkwaterbronnen) in Nederland worden benoemd en aangepakt in en via de Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's). Nederland staat momenteel aan de vooravond van een nieuwe ronde van deze SGBPs. Voor de ontwikkeling hiervan heeft Vewin samen met het Ministerie van I&M, de Europese Commissie en het RIVM op 19 maart een themabijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst heeft Vewin aangegeven dat het voor de drinkwatersector van belang is dat de drinkwaterbeheerkwesties meegenomen en aangepakt worden in de komende ronde van de Stroomgebiedbeheerplannen.

Integratie landbouw en KRW
Tijdens de bijeenkomst gaf het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een presentatie met de planning van de activiteiten voor de komende periode. Het Ministerie was positief over de bereikte resultaten in het waterkwaliteitsbeleid. In de daaropvolgende presentatie constateerde de Europese Commissie dat er nog verbeterpunten in Nederland liggen met name voor wat betreft de integratie van landbouwbeleid (Nitraatwetgeving, gewasbeschermingsmiddelen) met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

SGBP's
SGBP's zijn een onderdeel van de KRW. Aan de uitvoer van dit beleid hechten zowel de drinkwatersector als de Europese Commissie grote waarde. Dit komt mede tot uitdrukking in de door de Europese Commissie uitgegeven Blueprint. De blueprint is een evaluatie van de uitvoer van de KRW in de Europese lidstaten. En het is tevens een toetsing die ervoor moet zorgen dat er in de EU voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is en blijft. Dit wordt gerealiseerd, mede door uitvoering van de KRW. In Brussel zal vooral verder gedacht worden over mogelijke wetgeving op het gebied van waterhergebruik.


 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht