Neem nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet op

Terug 23 november 2011

Neem nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet op

 

Vandaag bespreekt de Kamer de plannen voor een nieuwe Omgevingswet van minister Schultz van Haegen (I&M). Minister Schultz is van plan het omgevingsrecht te vereenvoudigen, moderniseren en uiteindelijk te bundelen in één nieuwe Omgevingswet, ‘Eenvoudig beter’ genaamd. Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven. De verworvenheden van de Waterwet met doelstellingen en normen voor waterkwaliteit en –kwantiteit, de drinkwaterfunctie en bescherming moeten overeind blijven. Heldere nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem zijn blijvend noodzakelijk om te kunnen monitoren en om aan kwaliteitsdoelstellingen van de Europese en nationale regelgeving te voldoen. Deze kwaliteitsnormen moeten integraal op nationaal niveau worden afgestemd. Indien nodig kan hier in specifieke lokale omstandigheden dan gemotiveerd van worden afgeweken, in overleg met het drinkwaterbedrijf.

Meer informatie over de Omgevingswet en het standpunt van Vewin vindt u in de position paper. A.s. vrijdag verschijnt over dit onderwerp een achtergrondartikel in de Waterspiegel Update.
Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht