Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte
Terug 14 december 2015

Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe het water schoner wordt en hoe Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht. Ook bevat het Nationaal Waterplan 2016-2021 acties om Nederland gidsland te laten blijven voor watermanagement en Nederlanders bewuster te maken van het leven met water.


De bewindslieden hebben het nieuwe Nationaal Waterplan vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor Vewin is het belangrijk dat het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit. Door het verminderen van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics wordt de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbeterd, waar de drinkwaterbedrijven drinkwater van maken. Vewin is voorstander van het principe “wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Hoe minder stoffen in het oppervlakte- en grondwater komen, hoe schoner de bron.


In het nieuwe Nationaal Waterplan staan 5 ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstromingen te vernieuwen. Het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics), zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er genoeg zoet water is. Verder wil het kabinet dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht, dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en -innovaties. Dat is gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. Tot slot wil het kabinet stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht