Nieuwe VVD waterwoordvoerder Tweede Kamer bezoekt drinkwatersector
Terug 31 januari 2022

Nieuwe VVD waterwoordvoerder Tweede Kamer bezoekt drinkwatersector

De VVD heeft door het aantreden van VVD Kamerleden in het nieuwe kabinet en wisselingen in de fractie een nieuwe woordvoerder gekregen: Fahid Minhas. Op 28 januari heeft Minhas, samen met zijn medewerker, kennisgemaakt met de drinkwatersector en met Vewin en haar activiteiten in Den Haag en Brussel.
Vewin (Hans de Groene en Arjen Frentz) heeft de agenda van de sector toegelicht. Tevens zijn de wensen van Vewin bij de nadere uitwerking van het regeerakkoord aan de orde gekomen. De actuele Haagse dossiers zijn besproken met als rode draad de vraagstukken in de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld de woningbouwopgave) in relatie tot de watertransitie en het belang van goed en gezond drinkwater voor nu en later.

Het werkbezoek vond plaats bij de locatie Heemskerk van het drinkwaterbedrijf PWN. Minhas werd verwelkomd door de sectordirecteur drinkwaterdistributie van PWN Patrick Franken. Met een rondleiding op de productielocatie werd de praktijk van het drinkwater uitgelegd. PWN lichtte de uitdagingen, waarvoor de drinkwatervoorziening in Noord-Holland zich gesteld ziet, en de mogelijke oplossingsrichtingen toe.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht