Nieuwe Waterspiegel over de wondere wereld van het Nederlandse drinkwater

Terug 13 juni 2017

Nieuwe Waterspiegel over de wondere wereld van het Nederlandse drinkwater

​​In Nederland komt er altijd drinkwater uit de kraan; lekker, gezond én betaalbaar. Maar voordat een druppel drinkwater de kraan verlaat, heeft deze al een lange weg afgelegd. In de nieuwste editie van de Waterspiegel wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze weg er uit ziet en hoe de Nederlandse drinkwatersector van grond- en oppervlaktewater ‘gewoon kraanwater’ maakt.
Hoogleraar Jan Peter van der Hoek legt bijvoorbeeld uit hoe de Nederlandse drinkwatersector zijn huidige vorm heeft gekregen en welke invloed het aanleggen van het waterleidingnet heeft gehad op de volksgezondheid. Ook schetst hij welke ontwikkelingen nu van belang zijn om uitdagingen van deze tijd zoals klimaatverandering en nieuwe chemische stoffen aan te kunnen.
Gerard Stroomberg, directeur RIWA-Rijn vertelt dat we voor drinkwater dat uit oppervlaktewater gemaakt wordt mede afhankelijk zijn van onze buurlanden en waarom Europees beleid voor de kwaliteit van het rivierwater zo belangrijk is.
Susanne Wuijts, senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in op de bescherming van het grondwater. Zij legt uit dat grondwater beschouwd kan worden als erfgoed waar we als goede rentmeesters mee om moeten gaan zodat ook de generaties na ons er gebruik van kunnen maken. Ad de Waal Malefijt, districtsmanager Duin en Water van Dunea doet uit de doeken hoe het kan dat het Haagse Binnenhof feitelijk aan de Maas ligt.
In het nummer staan nog veel meer wetenswaardigheden en interessante informatie over de drinkwatersector, onder andere over drinkwatervoorziening als top-vitale sector, de combinatie van natuurbescherming en drinkwater, wetenschappelijk onderzoek en de tarieven die kostendekkend en transparant moeten zijn.

Lees de Waterspiegel Het wonder van drinkwater hier

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht