Nieuwe resultaten studie naar drugs in rioolwater
Terug 4 juni 2015

Nieuwe resultaten studie naar drugs in rioolwater

​​Uit Europees onderzoek blijkt dat in 50 Europese steden resten van drugs in het rioolwater worden gevonden. Het doel van de SCORE-studie is om geografische verschillen en tijdtrends op te sporen in het drugsgebruik in grote Europese steden. Dit is de tweede en tot nu toe meest uitgebreide studie die het mogelijk maakt gedurende meerdere jaren (2011 tot en met 2014) het rioolwater, dat verzameld is volgens een gezamenlijk meetprotocol, in verschillende landen te vergelijken. Het onderzoek heeft drugsafval gemeten in afvalwater in bijvoorbeeld de grote steden. Dit is overigens niet het water waar drinkwater van gemaakt wordt, het water is geen directe bron voor de drinkwaterbedrijven.

Verontreinigingen
Drugs vormen echter slechts het topje van de ijsberg van een groter probleem: verontreinigingen in het water. Wanneer mensen drugs of medicijnen gebruiken komen restanten hiervan via het toilet en de riolering in het water terecht. En omdat veel meer mensen medicijnen gebruiken vormen medicijnresten voor drinkwaterbedrijven een groter probleem dan drugs. Wat niet in de drinkwaterbronnen komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.
Daarom moet voorkomen worden dat medicijnresten in drinkwaterbronnen komen. Recent nog pleitte Vewin voor oplossen van dit knelpunt in het plan met 62 punten voor verbetering van de waterkwaliteit.

Drinkwaterzuivering filtert stoffen afdoende
Het relatief hoge gehalte aan drugs in het Nederlandse rioolwater vormt geen bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. Naar aanleiding van eerder SCORE-onderzoek onderzocht KWR of de aangetroffen drugs ook nog terug te vinden waren in het drinkwater. Dat bleek niet het geval, de drinkwaterzuivering is afdoende in staat de stoffen eruit te filteren.

Zie voor meer informatie over de drinkwaterzuivering de reportage in het journaal van NOS op 3, zij filmden onder andere op lokatie bij drinkwaterbedrijf PWN.

Delen via: