​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
Terug 20 juli 2017

​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Het meest recente nummer van het magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing heeft als thema 'Samen voorbereid op crises van de toekomst'. In dit kader hebben Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement, Vewin) en Cor Lievers(Teammanager Bedrijfsbureau NL, Vitens) voor het magazine een artikel geschreven over wat er gebeurt als de drinkwatervoorziening onverhoopt uitvalt. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. We kunnen als samenleving niet zonder. Daarom behoort de drinkwatervoorziening tot de top-vitale infrastructuur van Nederland. Vanwege het grote maatschappelijke belang van voldoende en schoon drinkwater, kent de Drinkwaterwet eisen op het gebied van leveringszekerheid en continuïteit. In het artikel wordt nader ingegaan op de resultaatsverplichting rondom de inzet van nooddrinkwater en het belang van samenwerking en afstemming met gemeenten en hulpverleningsdiensten.

Klik hier voor het artikel

Klik hier voor het gehele magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Tags by dit artikel
Delen via: