Normen voor medicijnen in richtlijn prioritaire stoffen

Terug 24 januari 2013

Normen voor medicijnen in richtlijn prioritaire stoffen

In de Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen moeten normen worden opgenomen voor medicijnresten in oppervlaktewater. Vewin pleit hier al geruime tijd voor en dit wordt nu opnieuw bevestigd door een onderzoek van de TU-Delft. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde presenteert professor Jan Peter van der Hoek c.s. een onderzoek dat in oppervlakte- en grondwater medicijnresten voor kunnen komen. Dat deze in water voorkomen is niet nieuw, hier wordt reeds jaren onderzoek naar gedaan. Ook was reeds bekend, zoals het artikel stelt, dat de concentraties verwaarloosbaar laag zijn en de gevolgen voor de volksgezondheid nihil. De onderzoekers tonen aan dat met nieuwe meetmethoden de zeer geringe concentraties van medicijnresten in water beter aangetoond kunnen worden en dat er gevolgen zijn voor waterorganismen. Zij bevestigen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en roepen artsen op kritischer te zijn bij het voorschrijven van medicijnen.


Het artikel ondersteunt de inzet van Vewin in Brussel om normen voor medicijnen op te nemen in de Richtlijn Prioritaire stoffen. De komende weken wordt hierover in Brussel besloten. Voor deze medicijnen moeten normen gaan gelden voor maximale concentraties in oppervlaktewater. De EU-lidstaten moeten zich vervolgens inspannen om deze normen te handhaven. Dat is mogelijk door bewust voorschijven van medicijnen, voorzuivering in zorginstellingen en optimaliseren van  zuivering van afvalwater.

Klik hier voor het postion Paper van Vewin

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht