OESO-rapport: niet achterover leunen
Terug 17 maart 2014

OESO-rapport: niet achterover leunen

De OESO heeft een gedegen analyse uitgevoerd van de Nederlandse water governance. De OESO concludeert dat deze goed functioneert, maar ziet op onderdelen wel verbeterpunten. Het rapport geeft geen reden in het waterbeleid om achterover te leunen. Er liggen vooral op het gebied van de waterkwaliteit nog veel opgaven.
Vewin vindt dat de OESO vooral op het punt van watervervuiling - wie is daarvoor verantwoordelijk en wie betaalt het schoonmaken ervan - een scherper advies had moeten bieden.

Zuiveringsinspanningen
Vewin is het eens met de constateringen van de OESO dat de Nederlandse ambities met betrekking tot de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) hoger gelegd mogen worden. De waterkwaliteit voldoet nog lang niet aan de criteria en van het terugbrengen van de zuiveringsinspanning door drinkwaterbedrijven zoals in de KRW staat is in Nederland helaas nog geen sprake.

Kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk
De kwaliteit van de drinkwaterbronnen staat onder druk en de drinkwaterbedrijven moeten steeds meer inspanningen verrichten om drinkwater van dezelfde hoge kwaliteit te leveren aan de consument. Hoewel de drinkwaterbedrijven hun tarieven door efficiencyverbeteringen in de afgelopen jaren vrij constant hebben weten te houden, lopen de kosten voor het zuiveren van water  tot drinkwater op.

Groeiende zuiveringsinspanning
De kosten van deze groeiende zuiveringsinspanning komen voor rekening van de klanten van de drinkwaterbedrijven. Vewin vindt het onterecht dat de kosten van milieuvervuiling moeten worden betaald door drinkwater consumenten. Met betrekking tot de financiering van het waterbeleid vindt Vewin dat het ‘vervuiler betaalt’ principe voorop dient te staan.

Belastingdruk op drinkwater
Verhoging van de belastingdruk op drinkwater, zoals de verhoging van de Belasting op Leidingwater (BOL), is een principieel onjuiste keuze als er alterna¬tieven voorhanden zijn zoals het belasten van vervuilende stoffen die in het watermilieu terecht kunnen komen.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht