Omgevingswet in de Eerste Kamer
Terug 27 oktober 2015

Omgevingswet in de Eerste Kamer

​​Op dit moment neemt het drinkwaterbedrijf in Limburg nog steeds geen Maaswater in voor de productie van drinkwater. Afgelopen zomer is er door een langdurige lozing van pyrozool in de Maas, de drinkwatervoorziening in belangrijke delen van het land ernstig onder druk komen te staan. Bij de huidige regelgeving hebben drinkwaterbedrijven te maken met tientallen innamestops per jaar. Met de ontwerp-Omgevingswet die nu in de Eerste Kamer ligt, wordt de situatie alleen maar slechter. Het principe “lozen verboden, tenzij” wordt omgekeerd naar “lozen toegestaan, tenzij”.

Vewin maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor het omdraaien van het principe. In een brief aan de Eerste Kamerleden vraagt Vewin om tijdens het overleg over de Omgevingswet diverse vragen te stellen. De Omgevingswet is belangrijk voor de drinkwatersector omdat de drinkwaterbedrijven van grond- en oppervlaktewater drinkwater maken. De kwalitatieve en ruimtelijke bescherming van de drinkwaterbronnen en infrastructuur maakt onderdeel uit van de wet.

In de Omgevingswet krijgt de Kaderrichtlijn Water ook een plek. Het doel van deze richtlijn is een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. De Europese Commissie vindt dat Nederland meer ambitie moet tonen bij het invoeren van de KRW en minder gebruik moet maken van uitzonderingen. Vewin is het daar mee eens en stelt vast dat er nog te weinig concrete maatregelen worden genomen om de drinkwaterbronnen te beschermen.

Delen via: