Ondergrondse samenwerking: BodemenergieNL meets Vewin

Terug 8 november 2012

Ondergrondse samenwerking: BodemenergieNL meets Vewin

Met duurzaam bodemgebruik als doel bespreken Vewin en BodemenergieNL op 13 december wederzijdse belangen en mogelijkheden voor samenwerking. Beide partijen zijn sterk afhankelijk van de Nederlandse bodem. Voor de drinkwaterbedrijven is de bodem als leverancier van grondwater een belangrijke bron voor de drinkwaterbereiding. Voor BodemEnergieNL is de bodem een opslagplaats voor energie en bron van aardwarmte. De partijen komen in de ondergrond steeds vaker in elkaars vaarwater terecht. Goede ondergrondse afspraken zijn dus noodzakelijk.

Aan de hand van een drietal invalshoeken wetgeving, onderzoek en marktontwikkeling worden tijdens de bijeenkomst wederzijdse visies en ontwikkelingen besproken. Daarbij wordt gekeken hoe gezamenlijk en duurzaam gebruik van de bodem gerealiseerd kan worden en waar samenwerking mogelijk is.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Klik hier voor de route en het concept programma

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht