Oproep Vewin aan kabinet: compenseer de btw-verhoging op drinkwater
Terug 3 oktober 2018

Oproep Vewin aan kabinet: compenseer de btw-verhoging op drinkwater

​De vereniging van waterbedrijven in Nederland Vewin doet een dringend beroep op het kabinet de verhoging van de btw op drinkwater te compenseren door een verlaging van de Belasting op Leidingwater. Vewin heeft hiertoe per brief opgeroepen aan de staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Menno Snel (Financiën) en Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).
Het is volgens de drinkwaterbedrijven vanuit het kabinetsbeleid gericht op volksgezondheid en duurzaamheid niet uit te leggen dat de prijs van kraanwater stijgt door belastingverhoging terwijl het kabinet de prijs van bronwater verlaagt.

Gezond en duurzaam

Het kabinet heeft besloten het lage btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Dit leidt tot € 50 miljoen lastenverzwaring voor de consument van kraanwater. Drinkwaterbedrijven spannen zich in drinkwater van uitstekende kwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke tarieven. In de afgelopen vijftien jaar is de kostprijs nauwelijks gestegen, gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een bijna voortdurende daling. Maar het profijt voor de consument wordt teniet gedaan door steeds hogere belastingen. Twintig jaar geleden bestond het consumententarief voor drinkwater voor bijna 15% uit belastingen, tien jaar geleden was dat bijna 25% en na de komende btw-verhoging zal dat zo'n 30% zijn. Dat past niet bij een eerste levensbehoefte en bij het kabinetsbeleid gericht op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl.
Drinkwater is niet alleen gezond, maar ook duurzaam: het wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en zonder verpakking en vrachtwagenkilometers bij iedereen bezorgd: thuis, op het werk, in de sportkantine en de horeca.

Duurder kraanwater niet uit te leggen

Daar komt bij dat, blijkens recente berichten in de media, in het in de komende periode af te sluiten Preventieakkoord het drinken van water als onderdeel van een gezonde leefstijl zal worden gestimuleerd door verlaging van de verbruiksbelasting op bronwater en suikervrije dranken.
Het is voor de drinkwaterbedrijven onbegrijpelijk hoe verlaging van de belasting op verpakt bronwater valt te rijmen met verhoging van de belasting op drinkwater uit de kraan. Vewin vindt het vanuit het kabinetsbeleid gericht op volksgezondheid en duurzaamheid niet uit te leggen dat de prijs van kraanwater stijgt door belastingverhoging terwijl het kabinet de prijs van flesjes bronwater verlaagt. Dat is, als het gaat om het stimuleren van de consumptie van gezond water, niet consistent en vanuit de optiek van beperking van de (plastic) afvalproblematiek zelfs contraproductief.

Klik hier voor de brief aan Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, De heer drs. P. Blokhuis

Lees Hier het standpunt van Vewin over BTW op drinkwater

Tags by dit artikel
Delen via: