Precariobelasting zal in 2016 met 27% fors stijgen
Terug 18 december 2015

Precariobelasting zal in 2016 met 27% fors stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de opbrengst van gemeentelijke heffingen in kaart gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt dat komend jaar de precariobelasting ten opzichte van 2015 met 27% zal stijgen. Ook vorig jaar was precariobelasting de snelst stijgende gemeentelijke belasting, maar in 2016 is de stijging nog fors groter.

De precario kan door gemeenten worden geheven op onder andere kabels en leidingen onder de grond, dus ook waterleidingen. Deze forse toename van precariobelasting hangt volgens het CBS vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft en met de verhoging van de precariotarieven.

Onzichtbare belasting vertroebelt transparantie

De drinkwaterbedrijven en energienetbeheerders (gas, elektriciteit en warmte) hebben een breed gedragen zorg over de precarioheffing door gemeenten op hun kabels en leidingen. Deze zorg betreft het snelle tempo waarmee steeds meer gemeenten precario heffen en de onzichtbaarheid van deze heffing. De precariobelasting is namelijk indirect en onzichtbaar voor de burger omdat de inning via de rekening van het nutsbedrijf verloopt en niet rechtstreeks door de gemeente gebeurt. Dit vertroebelt de transparantie van overheidsfinanciën.

Tweede Kamer vraagt al meer dan tien jaar om afschaffing precario
Eind november heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie voor spoedige afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten. Dit was niet voor het eerst, de Kamer vraag al sinds 2004 in diverse moties aandacht voor deze onwenselijke belasting. De Kamer heeft dan ook aangedrongen op een snelle wetswijziging.

Klik hier voor meer informatie op de website van CBS

Bekijk ook ons precario-dossier, klik hier

Delen via: