Privatisering drinkwatersector niet in Nederland

Terug 21 februari 2013

Privatisering drinkwatersector niet in Nederland

SP-Kamerlid Van Gerven heeft het kabinet vragen gesteld over privatisering van drinkwaterbedrijven. In Nederland is privatisering niet aan de orde omdat de Drinkwaterwet dit uitsluit en de EU niet bevoegd is om het op te leggen.

Van Gerven stelt zijn vragen (1, 2) naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur over privatisering van waterbedrijven in Europa. Nieuwsuur baseerde zich op twee dossiers die nu lopen in Brussel: de concessierichtlijn en de schuldreductie. In sommige EU-landen kan dit leiden tot privatisering van de drinkwaterbedrijven. In Nederland is hier echter geen sprake van omdat deze dossiers niet van toepassing zijn op de Nederlandse situatie en tevens geldt dat het aan de Europese lidstaten zelf is om te bepalen hoe ze de drinkwatervoorziening regelen.

Vewin is van mening dat het publieke eigendom van drinkwaterbedrijven goed is geregeld in de Nederlandse Drinkwaterwet. Hierin is opgenomen dat aandelen van drinkwaterbedrijven alleen in publieke handen mogen zijn. De verantwoordelijkheid ligt daarmee waar deze moet liggen: bij overheden die aanspreekbaar zijn. Nederland heeft de drinkwatervoorziening aangemerkt als Dienst van Algemeen Belang (DAB), waardoor Brussel zich niet met de Nederlandse drinkwatervoorziening kan bemoeien.

De concessierichtlijn is alleen van toepassing voor die EU-landen waar drinkwatervoorziening in concessie wordt gegeven. Een concessie is een tijdelijke vergunning van een overheid om, in dit geval, de drinkwatervoorziening te mogen exploiteren. Dit is bijvoorbeeld het geval in delen van Duitsland en Oostenrijk. De richtlijn maakt het mogelijk, dat wanneer een concessie is afgelopen, het recht om drinkwater te leveren aan een private partij wordt verkocht. In Nederland is dat niet het geval omdat de levering van drinkwater niet via concessies loopt.

Europees Commissaris Barnier heeft via een persbericht aangegeven dat hij niet over privatisering gaat en dat het aan de lidstaten zelf is om te bepalen hoe ze de drinkwatervoorziening regelen, zoals vastgelegd in het EU-Verdrag van Lissabon. Door het Europees Parlement is, op aangeven van Vewin, een amendement toegevoegd (artikel 1 bis) aan de concessierichtlijn waarin deze vrijheid voor lidstaten wordt bevestigd.

Een andere discussie gaat over de schuldreductie van Griekenland en Portugal, en is dus ook niet van toepassing op Nederland.  Als onderdeel van het hulppakket heeft de Trojka (EC, ECB, IMF) geadviseerd te overwegen overheidsbezittingen te privatiseren, waaronder  drinkwaterbedrijven. Dit als maatregel om publieke schulden en kosten te reduceren. Ook hier geldt dat de Europese Commissie het niet kan afdwingen.

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht