RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde
Terug 9 mei 2017

RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

​Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM en KWR Watercycle Research Institute gevraagd te inventariseren hoe de Nederlandse drinkwatersector de risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten invult. Uit dit onderzoek blijkt dat door de Nederlandse drinkwaterbedrijven alle stappen van de kwaliteitsbewaking uit het waterveiligheidsplan worden uitgevoerd. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd om de drinkwaterkwaliteit van bron tot kraan te waarborgen. Het ministerie van IenM gaf opdracht tot de inventarisatie omdat tot nu toe een nationaal overzicht van deze activiteiten ontbrak.


Waterveiligheidsplan

De Nederlandse drinkwatersector maakt gebruik van risicoanalyses en risicomanagement om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen. Internationaal worden deze activiteiten ook wel het waterveiligheidsplan genoemd.
Het waterveiligheidsplan is een internationaal opgezet systeem dat de WHO in 2004 heeft opgezet om wereldwijd de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen. De Nederlandse drinkwatersector is zich zeer bewust van de mogelijke risico’s voor de drinkwaterkwaliteit en heeft de afgelopen decennia zijn aanpak daarop ingesteld. De sector heeft op allerlei vlakken Risico Analyse en Risico Management-activiteiten ontwikkeld, zowel op eigen initiatief als voortkomend uit wettelijke verplichtingen.


Risicoanalyses en risicomanagement

De drinkwaterbedrijven vullen de meeste risicoanalyses en risicomanagement-activiteiten ongeveer op dezelfde manier in. De enkele verschillen die er zijn, zijn gepast omdat de systemen verschillen, bijvoorbeeld wanneer oppervlaktewater dan wel grondwater de bron is. Punten van aandacht zijn verdere samenwerking binnen de drinkwatersector en meer aandacht voor integraal risicomanagement binnen een bedrijf. Risicoanalyses en risicomanagement is ingericht als een cyclisch proces, zodat continu verbetering mogelijk is.

Meer informatie
Het gehele rapport is via deze link te lezen.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht