RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart
Terug 14 maart 2017

RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart

Het RIVM heeft onderzocht of het voorschrijven van een minder milieubelastend geneesmiddel met een vergelijkbare werking daadwerkelijk zorgt voor milieuwinst. Uit het onderzoek blijkt dat dit nauwelijks het geval is. Dit komt doordat het momenteel nog ingewikkeld is om de milieuwinst van de vervangende medicijnen te onderbouwen, omdat voor veel geneesmiddelen goede gegevens over de effecten op het milieu ontbreken.

Milieugegevens geneesmiddelen openbaar maken

Vewin wil dat milieugegevens van geneesmiddelen openbaar zijn, zodat vooraan in de keten maatregelen genomen kunnen worden om emissies naar het water te voorkomen. Verschillende drinkwaterbedrijven zijn nu al genoodzaakt hun zuivering uit te breiden om de medicijnresten uit het oppervlaktewater te zuiveren. Maar beter is het om ervoor te zorgen dat ongewenste stoffen niet meer in de bronnen voor drinkwater terecht komen. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uitgefilterd te worden. Vewin vindt daarom dat bij de ontwikkeling en toelating van geneesmiddelen milieu-informatie van humane en diergeneesmiddelen openbaar gemaakt moet worden en er aandacht moet zijn voor de nadelige effecten van medicijnen op water. Met deze aanpak kan de aanwezigheid van medicijnresten in drinkwaterbronnen zoveel mogelijk worden beperkt of zelfs voorkomen.

Ketenaanpak Medicijnresten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de farmaceutische industrie, de zorgsector, de drinkwaterbedrijven en de waterschappen werken samen in een ketenaanpak om de medicijnresten in het water terug te dringen. Medicijnresten komen voor in zowel oppervlaktewater als grondwater. Deze stoffen komen - via wegspoelen van oude medicijnen én via urine - via het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater terecht en via de bodem in grondwater. De kwaliteit van het drinkwater is niet in het geding, maar drinkwaterbedrijven moeten wel steeds meer inspanningen leveren en meer investeren om hun grondstof te bewaken en de ongewenste stoffen te verwijderen.
De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water richt zich op de hele geneesmiddelenketen, van de ontwikkeling en de toepassing tot aan de zuivering. De overheid en de drinkwatersector zijn samen verantwoordelijk voor schoon drinkwater. De drinkwaterbedrijven monitoren de kwaliteit van het drinkwater en de hiervoor benodigde bronnen op de aanwezigheid van niet natuurlijke stoffen. De drinkwatersector draagt bij aan de ketenaanpak, onder andere via onderzoek naar efficiënte zuivering.

Meer lezen over medicijnresten

Lees hier het bericht en het rapport van het RIVM: Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen.
Lees hier de editie van de Waterspiegel waar medicijnresten centraal staan.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht