RIVM: drinkwater goede kwaliteit maar blijvende aandacht voor kwaliteit drinkwaterbronnen nodig
Terug 20 maart 2015

RIVM: drinkwater goede kwaliteit maar blijvende aandacht voor kwaliteit drinkwaterbronnen nodig

Het drinkwater in Nederland was in 2012 van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dat blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van het RIVM. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een rapportage uitgevoerd over de staat van het drinkwater in Nederland in 2012. In deze laatste rapportage is nu voor het eerst ook aandacht voor de kwaliteit van oppervlaktewater bij innamepunten voor de drinkwaterproductie.

Normoverschrijdingen geen gevaar volksgezondheid
Net als in 2011 is bij 19 procent van de locaties waar drinkwater wordt geproduceerd, een drinkwaternorm overschreden. In geen geval vormde dat een bedreiging voor de volksgezondheid. De kwaliteitsafwijkingen waren meestal eenmalig. Het betrof parameters als troebeling, ijzer en mangaan die geen directe betekenis hebben voor de volksgezondheid. In alle gevallen gaf deze geen aanleiding tot gezondheidsproblemen.

Aandacht voor kwaliteit oppervlaktewater
Het RIVM adviseert om de aandacht te blijven richten op de bescherming van de drinkwaterbronnen. Dit kan door de emissies van vervuilende stoffen terug te dringen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, biociden, loodvervanger in benzine (MTBE) en (dier)geneesmiddelen. Ook is het van belang de afvalwaterstroom van rioolwaterzuivering die van invloed kunnen zijn op drinkwaterwinningen op specifieke stoffen zoals geneesmiddelen extra te behandelen.
Zie voor meer informatie het rapport 'De staat van het drinkwater in Nederland, 2012'

Delen via: