Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor afschaffen precariobelasting
Terug 27 maart 2015

Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor afschaffen precariobelasting

​​De precariobelasting op ondergrondse waterleidingen is al 10 jaar onderwerp van discussie. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) pleit in zijn advies “Uitbreiding lokaal belastinggebied” nu ook om deze vorm van belasting af te schaffen. De precariobelasting is afgelopen jaren flink gestegen omdat het een indirecte vorm van belasting voor de burgers is.

Veel gemeenten kiezen ervoor om in tijden van financiële krapte die belastingen te verhogen die niet direct de (eigen) inwoners raken, aldus de Rfv. Deze belastingheffing leidt tot aanzienlijke lastenverzwaring voor de drinkwaterconsument. Ook Coelo, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, wijst in de onlangs gepubliceerde Atlas voor de lokale lasten op het verborgen karakter van precario omdat deze door gemeenten niet wordt gerapporteerd als woonlasten. Vewin vindt deze vorm van belasting niet transparant naar de gebruikers toe en pleit daarom al jaren voor afschaffing.

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft het advies aangeboden aan de minister van Financiën.

Klik hier voor het Vewin precario dossier

Delen via: