Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Terug 7 juli 2017

Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft de Tweede Kamer met een brief over de voortgang van de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) geïnformeerd.
Het actieprogramma moet zorgen voor schoner grond- en oppervlaktewater voor zover die waterkwaliteit negatief beïnvloed wordt door een teveel aan stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw.

Hoewel er weinig nieuws in de brief staat ten opzichte van de vorige voortgangsbrief vindt Vewin het positief dat er aandacht wordt besteed aan de noodzaak om nitraatuitspoeling te verminderen bij grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie.
De brief geeft nog geen duidelijkheid over de manier waarop de nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden verminderd zal worden. Echt concrete maatregelen ontbreken nog.

De voortgangsbrief is een tussenstap in een proces waarin partijen met elkaar in overleg zijn. Ook Vewin is betrokken bij het overleg met het ministerie van Economische Zaken, LTO en de provincies om te bepalen hoe de problematiek van overbemesting in grondwaterbeschermingsgebieden effectief aangepakt en opgelost kan worden. Er wordt daar ook gesproken over welke maatregelen deel uit moeten gaan maken van het z6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De drinkwaterbedrijven vragen de overheid om in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn de volgende maatregelen op te nemen:

-De nitraatnorm van 50 mg/l gemiddeld voor het ondiepe grondwater moet specifiek gelden voor intrekgebieden van grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie.

-Maatregelen die gericht zijn op grondwaterbeschermingsgebieden, om hier de kwaliteitsdoelen in het grondwater te halen.

-Een nationaal kader als basis voor regionaal maatwerk waarbij zowel verplichte als vrijwillige maatregelen worden vastgelegd en in grondwaterbeschermingsgebieden adequaat gehandhaafd wordt.

Tags by dit artikel
Delen via: